Hej og velkommen hos krudtuglerne

Din private pasningsordning

Om krudtuglerne?Hvorfor os ?

Hej og velkommen hos krudtuglerne

Her hos mig handler hverdagen om det nære miljø.
Det enkelte barn skal føle sig tryg og det gør barnet når der er:

Nærvær – Tryghed – Omsorg – Glæde

Det er vigtigt for min private pasningsordning, at det enkelte barn trives, det opnås gennem leg og læring, barnet er af natur nysgerrig og når noget er sjovt og spændende vil barnet trives. Så her er det min opgave, at udfordre barnets hverdag.

Min hverdag vil være præget af rutiner, ro og regelmæssighed. Forstået på den måde, vi spiser på samme tid, vi sover på samme tid og vi leger ude som inde i det samme tidsrum hver dag, det gør at barnet får trivsel og harmoni i hverdagen.

Hvad gør jeg sammen med dit barn…

Børnene

Har første prioritet, og er i fokus. Jeg griber dagen som den kommer, og er omstillingsparat – det er barnets tarv.

Kammerater

Vi vil så vidt det er muligt have fælles leg med Susanne og hendes børn, en gang om ugen. Børnene får flere kammerater, og lærer at omgås hinanden og dermed gøres klar til deres videre færden i børnehaven, når den tid kommer.

Leg

Leg udvikler barnets motoriske og sproglige egenskaber, derfor er sang, rim og remser samt leg ude og inde en væsenlig del af hverdagen hos krudtuglerne.

Udviklingen

Jeg arbejder meget med det motoriske og det sproglige, – bruger babytegn så der hurtigt opnås forståelse barnet og voksen imellem.

Balance

Balance er essensen i den TRYGHED – NÆRVÆR  og OMSORG barnet får hos mig i sin hverdag.

Mentalt

Den nærvær der er mellem barn og voksen, giver mentalt overskud og forstærkes med små sanse øvelser.

Du skal vide…

Når du/I vælger en privat pasningsordning,  vil samarbejdet være mellem forældre og mig, der vil komme en konsulent fra kommunen, på besøg to gange om året. Har jeg brug for ”hjælp” kontakter jeg en privat konsulent, om at komme på besøg.

Har jeg en bekymring på barnet, har jeg mulighed for at kontakte sundhedsplejersken, familieafdelingen eller PPR.
Dette sker naturligvis ikke uden jeres accept.

Du/I skal også vide, når jeg er syg eller holder ferie, skal du/I selv kunne passe jeres barn.

Jeg tilbyder at i må komme på besøg en gang om måneden fra barnet bliver født, så barnet og jeg lærer hinanden at kende, og barnet kan føle sig tryg inden barnet starter hos krudtuglerne.

Lyder det her interessant ?

Kan jeg fortælle, jeg tager på udflugt med dit/jeres barn, oftest bliver det zoologisk have i Odense, min erfaring siger mig, at børnene er vilde med dyrene, togturen og en anden legeplads.

Men jeg vil også tage på biblioteket i Svendborg, her er hyggeligt og vi læser historier og leger.

  Vi leger også på legepladserne i byen, her hos mig er det kun fantasien der sætter grænser.